Ấm tách 06

Thành phần:
  • 06 tách trà
  • 01 ấm
  • 07 đĩa lót
  • 01 bình đựng nước
  • 01 hũ đựng trà
  • 01 hũ tăm
  • 01 gạt tàn
Chất liệu

Sứ men đen hỏa biến

 

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG